Giá liên hệ

 • Bass: 50x2 +15 inch x 2
 • Công suất : 450W X2
 • Tần số: 20Hz – 20 kHz
 • Chức năng: AUX Audio input

Giá liên hệ

 • Bass: 15 inc*2 + Mid 6.5’x4 + Horn x2
 • Công suất (RMS): 200W
 • Công suất (P.M.P.O): 4000W
 • Tần số: 83Hz-19kHz

Giá liên hệ

 • Bass: 15 inch (4 tấc)
 • Công suất (RMS): 100W
 • Công suất (P.M.P.O): 2000W
 • Tần số: 20Hz-20kHz

Giá liên hệ

 • Bass: 18 inc + Mid 6.5’x4 + Horn x2
 • Công suất (RMS): 450W
 • Công suất (P.M.P.O): 4000W
 • Tần số: 83Hz-19kHz

Giá liên hệ

 • Bass: 15 inc + Mid 4’x8 + Tweeter 3”x4
 • Công suất (RMS): 200W
 • Công suất (P.M.P.O): 4000W
 • Tần số: 20Hz-20kHz

Giá liên hệ

 • Bass: 15 inc + Mid 4’x8 + Tweeter 3”x4
 • Công suất (RMS): 200W
 • Công suất (P.M.P.O): 4000W
 • Tần số: 20Hz-20kHz

Giá liên hệ

 • Công suất: 350Wx2
 • Trở kháng: 8 ôm S/N >= 80dB
 • Độ nhạy: 20mV+-10% THD<0,05%
 • Khối lượng: 15,3Kg

Giá liên hệ

 • Loa Bass: Updating
 • Sub DCP: Updating
 • Công suất: Updating
 • Micro không dây cao cấp

Giá liên hệ

 • Bass: 18 inch
 • Công suất (RMS): 200W
 • Công suất (P.M.P.O): 2500W
 • Tần số: 35Hz – 19 kHz

Giá liên hệ

 • Bass: 15 inch
 • Công suất (RMS): 125W
 • Công suất (P.M.P.O): 2000W
 • Tần số: 35Hz – 19 kHz

Giá liên hệ

 • Trọng lượng 18Kg
 • Công suất (RMS): 300W
 • Công suất (P.M.P.O): 600W
 • Tần số: 50Hz – 20kHz

Giá liên hệ

 • Trọng lượng: 13,5Kg
 • Công suất (RMS): 80W
 • Công suất (P.M.P.O): 1200W
 • Tần số: 20Hz – 20 kHz