Giá liên hệ

 • Bass: 18 inch - 5 tấc
 • Công suất định mức : 150w
 • Pin : 12V/17Ah

Giá liên hệ

 • Bass: 18 inch (5 tấc)
 • Công suất (RMS): 200W
 • Tần số: 35Hz – 19 kHz

Giá liên hệ

 • Bass: 15inch (4 tấc)
 • Công suất (RMS): 100W
 • Tần số: 35Hz – 19 kHz

Giá liên hệ

 • Công suất (RMS):120W
 • Tần số: 20Hz – 20 kHz
 • AUX Audio input, USB/TF input

Giá liên hệ

 • Công suất (RMS): 300W
 • Tần số: 35Hz – 19 kHz
 • Pin: 12V/24AH

Giá liên hệ

 • Bass: 15 inch (4 tấc)
 • Công suất (RMS): 60W
 • Tần số: 35Hz – 19 kHz

Giá liên hệ

 • Công suất (RMS): 60W
 • Tần số: 20Hz – 20 kHz
 • Pin: 12V/7AH Thilium ion

Giá liên hệ

 • Công suất (RMS): 60W
 • Tần số: 20Hz – 20 kHz
 • Pin: 12V/7AH Thilium ion

Giá liên hệ

 • Bass: 18 inch (5 tấc)
 • Công suất (RMS): 600W
 • Tần số: 20Hz – 20 kHz

Giá liên hệ

 • Bass: 12 inch (3 tấc)
 • Công suất (RMS): 200W
 • Tần số: 20Hz – 20 kHz

Giá liên hệ

 • Bass: 15 inch (4 tấc)
 • Tần số: 35Hz – 19 kHz
 • Pin: 12V/24AH

Giá liên hệ

 • Bass: 18 inch (5 tấc
 • Pin: 12V/24AH
 • Tần số: 35Hz – 19 kHz