Giá liên hệ

 • Loa full Bass 30
 • Sub DCP - 18S Bass 50
 • Vang số lai cơ chuyên nghiệp
 • Micro không dây cao cấp

Giá liên hệ

 • Loa full Bass 30
 • Sub DCP - DS12 Bass 30
 • Vang số lai cơ chuyên nghiệp
 • Micro không dây cao cấp

Giá liên hệ

 • Loa full Bass 30
 • Sub DCP - DS12 Bass 30
 • Vang số lai cơ chuyên nghiệp
 • Micro không dây cao cấp

Giá liên hệ

 • Loa full Bass 30
 • Sub DCP - DS12 Bass 30
 • Vang số lai cơ chuyên nghiệp
 • Micro không dây cao cấp

Giá liên hệ

 • Loa full Bass 30
 • Sub DCP - DS12 Bass 30
 • Vang số lai cơ chuyên nghiệp
 • Micro không dây cao cấp

Giá liên hệ

 • Loa full Bass 30
 • Sub DCP - DS12 Bass 30
 • Vang số lai cơ chuyên nghiệp
 • Micro không dây cao cấp

Giá liên hệ

 • Loa lull bass 30
 • Sub DCP - DS12 Bass 30
 • Vang số lai cơ chuyên nghiệp
 • Micro không dây cao cấ

Giá liên hệ

 • Loa bass 25 cao cấp
 • Sub DCP-DS 12 BASS 30
 • Amply liên vang blutooth
 • Micro không dây cao cấp
 

Giá liên hệ

 • Loa full đôi bass 40
 • Sub hơi cao cấp
 • Vang số chuyên nghiệp
 • Micro không dây cao cấp
 

Giá liên hệ

 • Bass: 18 inch - 5 tấc
 • Công suất định mức : 150w
 • Pin : 12V/17Ah

Giá liên hệ

 • Bass: 18 inch (5 tấc)
 • Công suất (RMS): 200W
 • Tần số: 35Hz – 19 kHz

Giá liên hệ

 • Bass: 15inch (4 tấc)
 • Công suất (RMS): 100W
 • Tần số: 35Hz – 19 kHz