Giá liên hệ

 • Công suất: 50W
 • Động cơ đồng
 • Chiều cao: 92/123cm
 • Cấp độ gió: 3 cấp độ

Giá liên hệ

 • Động cơ 100% đồng
 • 3 loại tốc độ khác nhau
 • Có 5 cánh quạt
 • Điều khiển từ xa + hẹn giờ

Giá liên hệ

 • Động cơ 100% đồng
 • 15 loại tốc độ khác nhau
 • Có 7 cánh quạt
 • Điều khiển từ xa + hẹn giờ