Giá liên hệ

  • Động cơ 100% đồng
  • 3 loại tốc độ khác nhau
  • Có 5 cánh quạt
  • Điều khiển từ xa + hẹn giờ

Giá liên hệ

  • Động cơ 100% đồng
  • 15 loại tốc độ khác nhau
  • Có 7 cánh quạt
  • Điều khiển từ xa + hẹn giờ