Giá liên hệ

 • Công suất 700W
 • Điện áp 220v/50Hz
 • Dung tích 1.8L
 • Thân vỏ Inox

Giá liên hệ

 • Công suất 500W
 • Điện áp 220v/50Hz
 • Dung tích 1.2L
 • Thân vỏ Inox

Giá liên hệ

 • Công suất 700W
 • Điện áp 220v/50Hz
 • Dung tích 1.8L
 • Thân vỏ Inox

Giá liên hệ

 • Công suất 700W
 • Điện áp 220v/50Hz
 • Dung tích 1.8L
 • Thân vỏ Inox

Giá liên hệ

 • Công suất 500W
 • Điện áp 220v/50Hz
 • Dung tích 1.2L
 • Thân vỏ Inox

Giá liên hệ

 • Công suất 700W
 • Điện áp 220v/50Hz
 • Dung tích 1.8L
 • Thân vỏ Inox

Giá liên hệ

 • Công suất 700W
 • Điện áp 220v/50Hz
 • Dung tích 1.8L
 • Thân vỏ Inox

Giá liên hệ

 • Công suất 700W
 • Điện áp 220v/50Hz
 • Dung tích 1.8L
 • Thân vỏ Inox

Giá liên hệ

 • Công suất 500W
 • Điện áp 220v 50Hz
 • Dung tích 1,2L
 • Van xả hơi thông minh

Giá liên hệ

 • Công suất 500W
 • Điện áp 220v 50Hz
 • Dung tích 2,2L
 • Van xả hơi thông minh

Giá liên hệ

 • Điện áp 220v/50hz
 • Công suất 200w
 • Lõi chống dính
 • An toàn cho sức khoẻ

Giá liên hệ

 • Công suất: 900W
 • Dung tích: 1.8L
 • Long niêu Ceramic 2.6mm
 • Công nghệ làm nóng 2 chiều