Giá liên hệ

 • Điện áp 220V 60Hz
 • Công suất  2000W
 • Cảm biến điều khiển cảm ứng
 • Lớp kính pha lê đen

Giá liên hệ

 • Điện áp 220V 60Hz
 • Công suất  2000W
 • Cảm biến điều khiển cảm ứng
 • Lớp kính pha lê đen

Giá liên hệ

 • Điện áp 220V 60Hz
 • Công suất  2000W
 • Cảm biến điều khiển cảm ứng
 • Lớp kính pha lê đen