Giá liên hệ

 • Công suất: 280W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô: 22,5 Kg
 • Dung tích bình nước: 85L

Giá liên hệ

 • Công suất: 200W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô: 17,5 Kg
 • Dung tích bình nước: 70L

Giá liên hệ

 • Công suất: 130W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô: 11,5 Kg
 • Dung tích bình nước: 50L

Giá liên hệ

 • Công suất: 160W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô: 12,5 Kg
 • Dung tích bình nước: 55L

Giá liên hệ

 • Công suất: 130W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô: 11,5 Kg
 • Dung tích bình nước: 50L

Giá liên hệ

 • Công suất: 130W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô: 11,5 Kg
 • Dung tích bình nước: 50L

Giá liên hệ

 • Công suất: 130W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô: 11.5Kg
 • Dung tích bình nước: 50L

Giá liên hệ

 • Công suất: 120W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô:9,0 Kg
 • Dung tích bình nước: 35L

Giá liên hệ

 • Công suất: 120W
 • Điện áp: 100-240V/50Hz
 • Lưu lượng gió: 5000m3/h
 • Dung lượng bình nước: 40L

Giá liên hệ

 • Công suất 150W
 • Dung tích thùng chứa 60L
 • Điều khiển từ xa
 • Động cơ 100% đồng

Giá liên hệ

 • Công suất 150w
 • Dung tích bình chứa 60L
 • Động cơ 100% đồng
 • Nút điều khiển cơ

Giá liên hệ

 • Công suất 190W
 • Dung tích 60-80L
 • Lọc không khí
 • Động cơ 100% đồng