Giá liên hệ

 • Công suất: 280W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô: 22,5 Kg
 • Dung tích bình nước: 85L

Giá liên hệ

 • Công suất: 200W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô: 17,5 Kg
 • Dung tích bình nước: 70L

Giá liên hệ

 • Công suất: 130W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô: 11,5 Kg
 • Dung tích bình nước: 50L

Giá liên hệ

 • Công suất: 160W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô: 12,5 Kg
 • Dung tích bình nước: 55L

Giá liên hệ

 • Công suất: 130W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô: 11,5 Kg
 • Dung tích bình nước: 50L

Giá liên hệ

 • Công suất: 130W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô: 11,5 Kg
 • Dung tích bình nước: 50L

Giá liên hệ

 • Công suất: 130W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô: 11.5Kg
 • Dung tích bình nước: 50L

Giá liên hệ

 • Công suất: 120W
 • Điện áp : 220V - 50Hz
 • Trọng lượng thô:9,0 Kg
 • Dung tích bình nước: 35L

Giá liên hệ

 • Công suất: 1500W
 • Dung tích: 1.8 lít
 • Điện áp: 220V – 50Hz
 • Màu sắc: trong suốt

Giá liên hệ

 • Công suất 700W
 • Điện áp 220v/50Hz
 • Dung tích 1.8L
 • Thân vỏ Inox

Giá liên hệ

 • Công suất 500W
 • Điện áp 220v/50Hz
 • Dung tích 1.2L
 • Thân vỏ Inox

Giá liên hệ

 • Bass: 50x2 +15 inch x 2
 • Công suất : 450W X2
 • Tần số: 20Hz – 20 kHz
 • Chức năng: AUX Audio input