Giá liên hệ

  • Bass: 18 inch - 5 tấc
  • Công suất định mức : 150w
  • Pin : 12V/17Ah

Giá liên hệ

  • Bass:  15 inch - 4 tấc
  • Công suất định mức : 100w
  • Thời gian sử dụng : 3-6 tiếng